lời khuyên cho người khởi nghiệp

  • DÀNH CHO NHỮNG AI MỚI CHẬP CHỮNG KHỞI NGHIỆP HOẶC ĐANG CÓ Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP.

    "Những gì tôi sắp viết bạn sẽ không thấy trong sách nào hay báo chí nào Vì những người viết báo khởi nghiệp không phải là những người khởi nghiệp, và những đại gia THÀNH CÔNG TỪ KHỞI NGHIỆP lại bận quá chẳng chịu viết. Nếu họ có viết sách thì khi đó họ đã quá thành công và không còn nhớ cái tâm trạng và hiểu biết của họ thời chập chững như nào nữa.

    Tôi nghĩ rằng bài này rất hợp với nhiều người khởi nghiệp, tiền không nhiều, mắc sai sót hàng ngày nhưng cũng có trải nghiệm và thành tựu nhất định.