Văn hóa cà phê Việt,

  • 345.jpgCuối những năm 1880, khi người Pháp mang cà phê lần đầu đến Việt Nam, giống cây trở thành một loại cây quý và chỉ được ươm trồng tại vườn các nhà thờ Phía bắc để phục vụ cho tầng lớp quý tộc. Mãi sau những năm 1920 cây cà phê mới trồng đại trà ở Đak Lak và Gia Lai – Kon Tum. Giống như tại hàng trăm quốc gia uống cà phê trên thế giới, văn hóa cà phê đã hình thành ở Việt Nam như điều tất yếu từ món quà do tạo hóa ban tặng.