đọc và suy ngẫm cuộc sống,

  • Dành ra 30 phút mỗi ngày ngồi bên ly cafe cùng đọc và suy ngẫm những câu nói về cuộc sống sẽ khiến bạn cảm thấy cuộc sống vui tươi có ý nghĩa hơn.

    Hãy cùng đọc và suy ngẫm

    1. Lúc nào tôi cũng bay theo hướng bay của người khác.
    Lần này tôi sẽ bay theo con đường mà tôi đã lựa chọn.